https://www.senoben.web.tr/ adresinde yer alan SENOBEN web sitesi, sosyal ağ olarak hazırlanmış bir çalışmadır. Sitenin belirli özellikleri, bu özelliklerle bağlantılı olarak Sitede yayınlanacak ek yönergelere, şartlara veya kurallara tabi olabilir.

Bu tür ek şartlar, yönergeler ve kuralların tümü referans olarak bu Şartlara dahil edilmiştir.

Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullanımınızı düzenleyen yasal olarak bağlayıcı şart ve koşulları açıklamaktadır. SİTEYE GİRİŞ yaparak BU ŞARTLARA UYDUĞUNUZU ve bu Şartları kabul etme yetki ve kapasitesine sahip olduğunuzu BEYAN EDERSİNİZ. SİTEYE ERİŞİM İÇİN EN AZ 18 YAŞINDA OLMANIZ GEREKİR. BU ŞARTLARIN TÜM HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, OTURUM AÇMAYIN VE/VEYA SİTEYİ KULLANMAYIN.

Bu şartlar, anlaşmazlıkları çözmek ve ayrıca bir anlaşmazlık durumunda kullanabileceğiniz çözüm yollarını sınırlamak için Bölüm 10.2'de bireysel olarak tahkimin kullanılmasını gerektirir.

Siteye Erişim

Bu Koşullara tabidir. SENOBEN, Siteye yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınız için erişmeniz için size devredilemez, münhasır olmayan, iptal edilebilir, sınırlı bir lisans verir.

SENOBEN, tarafınıza bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın Siteyi değiştirme, askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Sitenin veya herhangi bir kısmının değiştirilmesi, kesintiye uğraması veya feshedilmesi nedeniyle SENOBEN'in size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu tutulmayacağını onayladınız.

Destek veya Bakım

SENOBEN'in Site ile bağlantılı olarak tarafınıza herhangi bir destek sağlama yükümlülüğünün olmayacağını kabul etmektesiniz.

Sağlayabileceğiniz herhangi bir Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere, Sitedeki ve içeriğindeki telif hakları, patentler, ticari markalar ve ticari sırlar da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının Şirkete veya Şirketin tedarikçilerine ait olduğunun bilincindesiniz. Bu Koşulların ve Siteye erişimin, Bölüm 2.1'de ifade edilen sınırlı erişim hakları dışında, size herhangi bir fikri mülkiyet hakkıyla ilgili herhangi bir hak, unvan veya menfaat sağlamadığını unutmayın. SENOBEN ve tedarikçileri bu Koşullarda verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Kullanıcı İçeriği

Bir kullanıcının Siteye gönderdiği her türlü bilgi ve içerik anlamına gelir. Kullanıcı içeriğinizden yalnızca siz sorumlusunuz. Kullanıcı içeriğinizin kullanımıyla ilgili tüm riskler size aittir. Kullanıcı içeriğinizin Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızı ihlal etmediğini onaylıyorsunuz. Başkalarına, Kullanıcı İçeriğinizin hiçbir şekilde Şirket tarafından sağlandığını, sponsorluğunu üstlendiğini veya onaylandığını beyan edemez veya ima edemezsiniz. Kullanıcı İçeriğinizden yalnızca siz sorumlu olduğunuz için, kendinizi sorumluluğa maruz bırakabilirsiniz. SENOBEN, yayınladığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriğini yedeklemekle yükümlü değildir; Ayrıca, Kullanıcı içeriğiniz size önceden bildirimde bulunulmaksızın herhangi bir zamanda silinebilir. İsterseniz Kullanıcı içeriğinizin kendi yedek kopyalarını oluşturmaktan yalnızca siz sorumlusunuz.

SENOBEN'e, Kullanıcı İçeriğinizi çoğaltmak, dağıtmak, kamuya açık olarak sergilemek ve gerçekleştirmek, türev çalışmalar hazırlamak, diğer çalışmalara dahil etmek ve başka şekillerde kullanmak ve yararlanmak için geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz ve tamamı ödenmiş, dünya çapında bir lisans veriyorsunuz. . Yukarıdaki hakların alt lisanslarını yalnızca Kullanıcı içeriğinizin siteye dahil edilmesi amacıyla verirsiniz. Kullanıcı içeriğinize ilişkin her türlü manevi hak iddiasından veya iddiasından veya atıftan gayri kabili rücu olarak feragat edersiniz.

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Aşağıdaki şartlar “Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızı” oluşturur: Siteyi aşağıdaki şekillerde kullanmamayı kabul edersiniz: (i) herhangi bir üçüncü taraf hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet veya mülkiyet hakkını ihlal edecek; (ii) yasa dışı, taciz edici, taciz edici, haksız, tehdit edici, zararlı, başka birinin mahremiyetine tecavüz eden, kaba, iftira niteliğinde, yanlış, kasıtlı olarak yanıltıcı, ticari açıdan iftira niteliğinde, pornografik, müstehcen, açıkça saldırgan, ırkçı, bağnazlığı, nefreti teşvik eden içerik veya herhangi bir gruba veya bireye karşı herhangi bir fiziksel zarar verme eylemi; (iii) reşit olmayanlar için herhangi bir şekilde zararlıdır; veya (iv) herhangi bir üçüncü tarafça dayatılan herhangi bir yasayı, düzenlemeyi veya yükümlülüğü veya kısıtlamayı ihlal eden.

Ayrıca şunları yapmamayı da kabul edersiniz: (i) bir bilgisayar sistemine veya verilere zarar vermeyi veya değiştirmeyi amaçlayan herhangi bir yazılımı Siteye veya Site aracılığıyla yüklememeyi, aktarmamayı veya dağıtmamayı; (ii) Site aracılığıyla herhangi bir istenmeyen veya izinsiz reklam, tanıtım malzemesi, önemsiz posta, istenmeyen posta, zincirleme mektup, saadet zinciri şeması veya başka herhangi bir şekilde yinelenen veya istenmeyen mesajlar göndermek; (iii) Siteyi diğer kullanıcılar hakkında onların rızası olmadan bilgi veya veri toplamak veya toplamak için kullanmak; (iv) Siteye bağlı sunuculara veya ağlara müdahale etmek, bunları bozmak veya bunlar üzerinde aşırı yük oluşturmak veya bu ağların düzenlemelerini, politikalarını veya prosedürlerini ihlal etmek; (v) şifre madenciliği veya başka herhangi bir yolla Siteye yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak; (vi) herhangi bir başka kullanıcının Siteyi kullanımına ve Siteden yararlanmasına taciz etmek veya müdahale etmek; veya (vi) Sitede birden fazla hesap oluşturmak veya Sitede otomatik aramalar, istekler veya sorgular oluşturmak için yazılım veya otomatik aracılar veya komut dosyaları kullanmak.

Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını veya bu Koşulların başka herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz veya bize veya başka bir kişiye karşı başka bir yükümlülük oluşturmanız durumunda, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir Kullanıcı İçeriğini inceleme ve size karşı soruşturma yapma ve/veya uygun işlemi yapma hakkını saklı tutarız. Bu tür eylemler, Kullanıcı içeriğinizin kaldırılmasını veya değiştirilmesini, Hesabınızın Bölüm 8 uyarınca feshedilmesini ve/veya sizi kolluk kuvvetlerine bildirmeyi içerebilir.

Site ile ilgili herhangi bir geri bildirim veya öneride bulunmanız durumunda, söz konusu Geri Bildirime ilişkin tüm hakları SENOBEN'e devretmiş olduğunuzu; Bu tür Geribildirimleri ve ilgili bilgileri uygun olduğuna inandığı herhangi bir şekilde kullanma ve bunlardan tam olarak yararlanma hakkına sahip olacağını kabul edersiniz. SENOBEN, sağladığınız Geribildirimleri gizli olmayan ve tescilli olmayan geri bildirim olarak değerlendirecektir.

(a) Siteyi kullanımınız, (b) bu ​​Koşulları ihlal etmeniz, (c) yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenlemeyi ihlal etmeniz veya (d) Kullanıcı İçeriğiniz. SENOBEN, bizi tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar ve bu tür iddialara karşı savunmamızla işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Şirketin önceden yazılı izni olmadan herhangi bir konuyu çözmemeyi kabul edersiniz. SENOBEN, bu tür herhangi bir iddia, dava veya işlemden haberdar olması üzerine sizi bilgilendirmek için makul çabayı gösterecektir.

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları

Site, üçüncü taraf web sitelerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir ve/veya üçüncü taraflara yönelik reklamlar görüntüleyebilir. Bu tür Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları Şirketin kontrolü altında değildir ve Şirket, Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarından sorumlu değildir. SENOBEN, bu Üçüncü Taraf Bağlantılarına ve Reklamlarına erişimi yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla sağlar ve Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarını incelemez, onaylamaz, izlemez, onaylamaz, garanti etmez veya bunlarla ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz.

Tüm Üçüncü Taraf Bağlantılarını ve Reklamlarını kullanmanın riski size aittir ve bunu yaparken uygun düzeyde dikkat ve tedbir uygulamanız gerekir. Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarından herhangi birine tıkladığınızda, üçüncü tarafın gizlilik ve veri toplama uygulamaları da dahil olmak üzere ilgili üçüncü tarafın şartları ve politikaları geçerli olur.

Diğer Kullanıcılar

Her Site kullanıcısı, kendi Kullanıcı içeriğinin tamamından yalnızca sorumludur. Kullanıcı içeriğini kontrol etmediğimiz için, siz veya başkaları tarafından sağlanan hiçbir Kullanıcı içeriğinden sorumlu olmadığımızı kabul ve beyan edersiniz. Bu tür etkileşimler sonucunda ortaya çıkan hiçbir kayıp veya zarardan SENOBEN'in sorumlu olmayacağını kabul ediyorsunuz. Siz ve herhangi bir Site kullanıcısı arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, bu duruma dahil olma yükümlülüğümüz yoktur.

SENOBEN'i ve memurlarımızı, çalışanlarımızı, temsilcilerimizi, haleflerimizi ve vekillerimizi geçmiş, şimdiki ve gelecekteki tüm anlaşmazlıklar, iddialar, ihtilaflar, talepler, haklar, yükümlülükler karşısında tazmin eder ve masun tutarsınız. Doğrudan veya dolaylı olarak Siteden doğan veya doğrudan veya dolaylı olarak Siteyle ilgili olan her türlü ve nitelikteki her türlü hak talebinden ve dava nedenlerinden işbu belgeyle feragat edersiniz; Bu maddede şöyle denilmektedir: "Genel ibra, alacaklının bilmediği veya lehine olduğundan şüphelendiği alacakları kapsamaz. İbranın ne zaman gerçekleştiği biliniyorsa, bu durum alacaklıyla yapılan anlaşmayı önemli ölçüde etkilemiş olmalıdır.

Çerezler ve Web İşaretleri

Diğer tüm web siteleri gibi SENOBEN de 'çerezler' kullanır. Bu çerezler, ziyaretçilerin tercihleri ​​ve web sitesinde ziyaretçinin eriştiği veya ziyaret ettiği sayfalar dahil olmak üzere bilgileri depolamak için kullanılır. Bilgiler, web sayfası içeriğimizi ziyaretçilerin tarayıcı türüne ve/veya diğer bilgilere göre özelleştirerek kullanıcı deneyimini optimize etmek için kullanılır.

Google DoubleClick DART Çerezi. Google, sitemizdeki üçüncü taraf satıcılardan biridir. Ayrıca, sitemizin ziyaretçilerine, www.website.com ve internetteki diğer siteleri ziyaretlerine dayalı olarak reklam sunmak için DART çerezleri olarak bilinen çerezleri kullanır. Ancak ziyaretçiler, aşağıdaki URL'de Google reklam ve içerik ağı Gizlilik Politikası'nı ziyaret ederek DART çerezlerinin kullanımını reddetmeyi seçebilirler. – https://policies.google.com/technologies/ads

Reklam Ortaklarımız. Sitemizdeki reklamverenlerin bir kısmı çerez ve web işaretçileri kullanabilir. Reklam ortaklarımız aşağıda listelenmiştir. Reklam ortaklarımızın her birinin, kullanıcı verilerine ilişkin politikaları için kendi Gizlilik Politikası vardır. Daha kolay erişim için aşağıdaki Gizlilik Politikasına köprü oluşturduk.

Sorumluluk reddi beyanları

Site "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sunulmaktadır ve biz ve tedarikçilerimiz, tüm garantiler ve koşullar dahil olmak üzere açık, zımni veya yasal her türlü garanti ve koşulu açıkça reddeder. Biz ve tedarikçilerimiz, sitenin gereksinimlerinizi karşılayacağını, kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak mevcut olacağını veya doğru, güvenilir, virüslerden veya diğer zararlı kodlardan arınmış, eksiksiz veya hatasız olacağını garanti etmiyoruz.

Bu nedenle, yürürlükteki kanunların siteye ilişkin herhangi bir garanti gerektirmesi durumunda, söz konusu garantilerin tümü ilk kullanım tarihinden itibaren doksan (90) gün ile sınırlıdır. Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermediğinden yukarıdaki hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantinin ne kadar süreceği konusunda sınırlamalara izin vermediğinden yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluk Sınırlaması

Yasaların izin verdiği ölçüde, biz veya tedarikçilerimiz hiçbir durumda size veya herhangi bir üçüncü tarafa kar kaybı, veri kaybı, ikame ürün satın alma maliyetleri veya dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, örnek teşkil eden, arızi, veya sonuç olarak ortaya çıkan sorumluluk. veya bu şartlardan veya siteyi kullanmanızdan veya kullanamamanızdan kaynaklanan herhangi bir sonuçsal zarar. hasarlar. Şirkete bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa bile, bundan kaynaklanan veya bununla ilgili özel veya cezai zararlar. Siteye erişim ve sitenin kullanımı kendi takdirinize ve riskinize bağlıdır ve cihazınızda veya bilgisayar sisteminizde meydana gelebilecek herhangi bir hasardan veya bundan kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

Burada aksini belirten hükümlere bakılmaksızın, bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili olarak size karşı sorumluluğumuz her zaman yasaların izin verdiği azami ölçüde sınırlı olacaktır. Birden fazla iddianın varlığı bu sınırı genişletmeyecektir. Tedarikçilerimizin bu sözleşmeden doğan veya bununla ilgili hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul edersiniz.

Bazı yargı bölgeleri tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlara ilişkin sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermez; Bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Süre ve Fesih

Bu Bölüme tabi olarak, bu Koşullar, Siteyi kullandığınız süre boyunca tam olarak yürürlükte kalacaktır. Sitenin bu Koşulları ihlal edecek şekilde kullanılması da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak Siteyi kullanma haklarınızı herhangi bir zamanda askıya alabilir veya sonlandırabiliriz. Bu Şartlar kapsamındaki haklarınızın feshedilmesi üzerine Hesabınız ve Siteye erişim ve Siteyi kullanma hakkınız derhal sona erecektir.

Hesabınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinin, Hesabınızla ilişkili Kullanıcı İçeriğinizin canlı veritabanlarımızdan silinmesini içerebileceğini anlıyorsunuz. SENOBEN, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın herhangi bir şekilde feshedilmesi durumunda size karşı herhangi bir yükümlülüğe sahip olmayacaktır. Bu Şartlar kapsamındaki haklarınız feshedildikten sonra bile, bu Şartların aşağıdaki hükümleri yürürlükte kalacaktır.

Copyright Policy.

Company respects the intellectual property of others and asks that users of our Site do the same.  In connection with our Site, we have adopted and implemented a policy respecting copyright law that provides for the removal of any infringing materials and for the termination of users of our online Site who are repeated infringers of intellectual property rights, including copyrights.  If you believe that one of our users is, through the use of our Site, unlawfully infringing the copyright(s) in a work, and wish to have the allegedly infringing material removed, the following information in the form of a written notification (pursuant to 17 U.S.C. § 512(c)) must be provided to our designated Copyright Agent:

  • your physical or electronic signature;
  • identification of the copyrighted work(s) that you claim to have been infringed;
  • identification of the material on our services that you claim is infringing and that you request us to remove;
  • sufficient information to permit us to locate such material;
  • your address, telephone number, and e-mail address;
  • a statement that you have a good faith belief that use of the objectionable material is not authorized by the copyright owner, its agent, or under the law; and
  • a statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that you are either the owner of the copyright that has allegedly been infringed or that you are authorized to act on behalf of the copyright owner.

Please note that, pursuant to 17 U.S.C. § 512(f), any misrepresentation of material fact in a written notification automatically subjects the complaining party to liability for any damages, costs and attorney’s fees incurred by us in connection with the written notification and allegation of copyright infringement.

General

These Terms are subject to occasional revision, and if we make any substantial changes, we may notify you by sending you an e-mail to the last e-mail address you provided to us and/or by prominently posting notice of the changes on our Site.  You are responsible for providing us with your most current e-mail address.  In the event that the last e-mail address that you have provided us is not valid our dispatch of the e-mail containing such notice will nonetheless constitute effective notice of the changes described in the notice.  Any changes to these Terms will be effective upon the earliest of thirty (30) calendar days following our dispatch of an e-mail notice to you or thirty (30) calendar days following our posting of notice of the changes on our Site.  These changes will be effective immediately for new users of our Site.  Continued use of our Site following notice of such changes shall indicate your acknowledgement of such changes and agreement to be bound by the terms and conditions of such changes. Dispute Resolution. Please read this Arbitration Agreement carefully. It is part of your contract with Company and affects your rights.  It contains procedures for MANDATORY BINDING ARBITRATION AND A CLASS ACTION WAIVER.

Applicability of Arbitration Agreement. All claims and disputes in connection with the Terms or the use of any product or service provided by the Company that cannot be resolved informally or in small claims court shall be resolved by binding arbitration on an individual basis under the terms of this Arbitration Agreement.  Unless otherwise agreed to, all arbitration proceedings shall be held in English.  This Arbitration Agreement applies to you and the Company, and to any subsidiaries, affiliates, agents, employees, predecessors in interest, successors, and assigns, as well as all authorized or unauthorized users or beneficiaries of services or goods provided under the Terms.

Notice Requirement and Informal Dispute Resolution. Before either party may seek arbitration, the party must first send to the other party a written Notice of Dispute describing the nature and basis of the claim or dispute, and the requested relief.  A Notice to the Company should be sent to: Sngine. After the Notice is received, you and the Company may attempt to resolve the claim or dispute informally.  If you and the Company do not resolve the claim or dispute within thirty (30) days after the Notice is received, either party may begin an arbitration proceeding.  The amount of any settlement offer made by any party may not be disclosed to the arbitrator until after the arbitrator has determined the amount of the award to which either party is entitled.

Arbitration Rules. Arbitration shall be initiated through the American Arbitration Association, an established alternative dispute resolution provider that offers arbitration as set forth in this section.  If AAA is not available to arbitrate, the parties shall agree to select an alternative ADR Provider.  The rules of the ADR Provider shall govern all aspects of the arbitration except to the extent such rules are in conflict with the Terms.  The AAA Consumer Arbitration Rules governing the arbitration are available online at adr.org or by calling the AAA at 1-800-778-7879.  The arbitration shall be conducted by a single, neutral arbitrator.  Any claims or disputes where the total amount of the award sought is less than Ten Thousand U.S. Dollars (US $10,000.00) may be resolved through binding non-appearance-based arbitration, at the option of the party seeking relief.  For claims or disputes where the total amount of the award sought is Ten Thousand U.S. Dollars (US $10,000.00) or more, the right to a hearing will be determined by the Arbitration Rules.  Any hearing will be held in a location within 100 miles of your residence, unless you reside outside of the United States, and unless the parties agree otherwise.  If you reside outside of the U.S., the arbitrator shall give the parties reasonable notice of the date, time and place of any oral hearings. Any judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court of competent jurisdiction.  If the arbitrator grants you an award that is greater than the last settlement offer that the Company made to you prior to the initiation of arbitration, the Company will pay you the greater of the award or $2,500.00.  Each party shall bear its own costs and disbursements arising out of the arbitration and shall pay an equal share of the fees and costs of the ADR Provider.

Additional Rules for Non-Appearance Based Arbitration. If non-appearance based arbitration is elected, the arbitration shall be conducted by telephone, online and/or based solely on written submissions; the specific manner shall be chosen by the party initiating the arbitration.  The arbitration shall not involve any personal appearance by the parties or witnesses unless otherwise agreed by the parties.

Time Limits. If you or the Company pursues arbitration, the arbitration action must be initiated and/or demanded within the statute of limitations and within any deadline imposed under the AAA Rules for the pertinent claim.

Authority of Arbitrator. If arbitration is initiated, the arbitrator will decide the rights and liabilities of you and the Company, and the dispute will not be consolidated with any other matters or joined with any other cases or parties.  The arbitrator shall have the authority to grant motions dispositive of all or part of any claim.  The arbitrator shall have the authority to award monetary damages, and to grant any non-monetary remedy or relief available to an individual under applicable law, the AAA Rules, and the Terms.  The arbitrator shall issue a written award and statement of decision describing the essential findings and conclusions on which the award is based.  The arbitrator has the same authority to award relief on an individual basis that a judge in a court of law would have.  The award of the arbitrator is final and binding upon you and the Company.

Waiver of Jury Trial. THE PARTIES HEREBY WAIVE THEIR CONSTITUTIONAL AND STATUTORY RIGHTS TO GO TO COURT AND HAVE A TRIAL IN FRONT OF A JUDGE OR A JURY, instead electing that all claims and disputes shall be resolved by arbitration under this Arbitration Agreement.  Arbitration procedures are typically more limited, more efficient and less expensive than rules applicable in a court and are subject to very limited review by a court.  In the event any litigation should arise between you and the Company in any state or federal court in a suit to vacate or enforce an arbitration award or otherwise, YOU AND THE COMPANY WAIVE ALL RIGHTS TO A JURY TRIAL, instead electing that the dispute be resolved by a judge.

Waiver of Class or Consolidated Actions. All claims and disputes within the scope of this arbitration agreement must be arbitrated or litigated on an individual basis and not on a class basis, and claims of more than one customer or user cannot be arbitrated or litigated jointly or consolidated with those of any other customer or user.

Confidentiality. All aspects of the arbitration proceeding shall be strictly confidential.  The parties agree to maintain confidentiality unless otherwise required by law.  This paragraph shall not prevent a party from submitting to a court of law any information necessary to enforce this Agreement, to enforce an arbitration award, or to seek injunctive or equitable relief.

Severability. If any part or parts of this Arbitration Agreement are found under the law to be invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, then such specific part or parts shall be of no force and effect and shall be severed and the remainder of the Agreement shall continue in full force and effect.

Right to Waive. Any or all of the rights and limitations set forth in this Arbitration Agreement may be waived by the party against whom the claim is asserted.  Such waiver shall not waive or affect any other portion of this Arbitration Agreement.

Survival of Agreement. This Arbitration Agreement will survive the termination of your relationship with Company.

Small Claims Court. Nonetheless the foregoing, either you or the Company may bring an individual action in small claims court.

Emergency Equitable Relief. Anyhow the foregoing, either party may seek emergency equitable relief before a state or federal court in order to maintain the status quo pending arbitration.  A request for interim measures shall not be deemed a waiver of any other rights or obligations under this Arbitration Agreement.

Tahkime Tabi Olmayan Talepler. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, hakaret iddiaları, Bilgisayar Sahtekarlığı ve Kötüye Kullanım Yasasının ihlali ve diğer tarafın patentinin, telif hakkının, ticari markasının veya ticari sırlarının ihlali veya kötüye kullanılması bu Tahkim Sözleşmesine tabi olmayacaktır.

Yukarıdaki Tahkim Anlaşmasının tarafların mahkemede dava açmasına izin verdiği her durumda, taraflar bu tür amaçlar için Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kişisel yargı yetkisine başvurmayı kabul ederler.

Site, Türkiye kanunlarına tabi olabilir ve diğer ülkelerdeki ihracat veya ithalat düzenlemelerine tabi olabilir. Şirketten edinilen teknik verileri veya bu verileri kullanan herhangi bir ürünü ihracat yasalarını veya düzenlemelerini ihlal edecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmemeyi, yeniden ihraç etmemeyi veya aktarmamayı kabul edersiniz.

Elektronik Haberleşme

Siz ve SENOBEN arasındaki iletişim, ister Siteyi kullanın, ister bize e-posta gönderin, ister sitede bildirimler yayınlayalım, ister e-posta yoluyla sizinle iletişime geçelim, elektronik araçlar kullanır. Sözleşme uyarınca, (a) Şirketten elektronik biçimde iletişim almayı kabul edersiniz; ve (b) Şirketin size elektronik olarak sağladığı tüm şart ve koşulların, anlaşmaların, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin basılı kopya halinde olması durumunda yerine getireceği her türlü yasal yükümlülüğü karşıladığını kabul edersiniz.

Tüm Şartlar

Bu Koşullar, Sitenin kullanımına ilişkin sizinle bizim aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Şartların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat anlamına gelmez. Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir yasal veya sözleşmeye bağlı etkisi yoktur. "Dahil" kelimesi "sınırlama olmaksızın dahil" anlamına gelir. 

Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Koşulların diğer hükümleri etkilenmeyecek ve geçersiz veya uygulanamaz hükmün, yasaların izin verdiği ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilmiş olduğu kabul edilecektir. Şirket ile ilişkiniz bağımsız bir yüklenicinin ilişkisidir ve taraflardan hiçbiri diğerinin temsilcisi veya ortağı değildir.

Bu Koşullar ve burada yer alan haklarınız ve yükümlülükleriniz, Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın tarafınızca devredilemez, alt yükleniciye devredilemez, devredilemez veya başka şekilde devredilemez ve yukarıda belirtilenleri ihlal eden herhangi bir atama, alt sözleşme, devretme veya devir girişimi geçersiz olacaktır ve geçersiz. Şirket bu Koşulları serbestçe devredebilir. Bu Şartlarda belirtilen şartlar ve koşullar, devralanlar için bağlayıcı olacaktır.

Gizliliğiniz. Lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

Telif Hakkı/Ticari Marka Bilgileri. Telif hakkı ©. Her hakkı saklıdır. Sitede gösterilen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet markaları bizim veya diğer üçüncü tarafların mülkiyetindedir. Bu Markaları önceden yazılı onayımız veya Markaların sahibi olabilecek üçüncü tarafın izni olmadan kullanmanıza izin verilmez.